Mijn naam is Michiel Lauwerijssen. Ik ben een milde provocateur, die mensen laat zien wat er te zien is om zo door inzicht tot uitzicht te komen. Want wie de kop in het zand steekt, komt in het leven geen meter vooruit.

Eerlijkheid is voor mij de hoogste waarde. Naar anderen, maar vooral ook naar jezelf. Want hoe vaak doen we niet als de struisvogels? De ogen sluitend voor alles wat we ons maar ongemakkelijk, moeilijk of bedreigend lijkt?

Het zijn juist die dingen, die ons willen uitdagen, ons iets willen leren, ons verder willen brengen. Door er met een beetje durf en geduldige aandacht naar te kijken, ervaren we vaak dat wat we vreesden of waar we tegen opzagen, eigenlijk reuze meevalt. In dit nieuwe gevoel van veiligheid kunnen we scherper gaan zien en blijkt wat eerst complex leek eenvoudig te versimpelen. Waar eerst louter problemen leken te bestaan, gloren nu oplossingen. Waar eerst blokkades lagen, ligt de weg nu open.

Met enkele andere ervaren Sparring Masters ondersteun ik mensen in dit proces. Zowel individueel als groepsgewijs. Waarbij veiligheid, gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen centraal staan, maar tegelijkertijd wordt aangezet tot durf.